Yer Sağlayıcı Nedir? Hangi Tür Siteler Yer Sağlayıcı Olarak Nitelendirilir?

Yer sağlayıcı nedir? Yer sağlayıcı, 5651 sayılı i̇nternet ortaminda yapilan yayinlarin düzenlenmesi̇ ve bu yayınlar yoluyla i̇şlenen suçlarla mücadele edi̇lmesi̇ hakkinda kanun madde 2/m de “ Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır.

Buna göre internet aracılığıyla yayın ve ilan yapılacak, yazılımların, materyallerin vs. barındırıldığı genellikle Sunucu – Hosting firmaları yer sağlayıcıdır. Ancak her ne kadar kanundaki tanımı tam olarak karşılamasa da günümüzde birden fazla kişinin üye olarak yorum-paylaşım yapabildiği facebook, youtube gibi platformlar da, hukukumuzda yer sağlayıcı olarak nitelendirilmektedir.

Yer Sağlayıcı

Yer Sağlayıcının Sorumlulukları Nelerdir?

5651 sayılı kanun gereğince yer sağlayıcıların yükümlülüklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
  • Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.
  • Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.
  • Yer sağlayıcı, Kurumun talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Kuruma teslim etmekle ve Kurum tarafından bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.
  • Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkan tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
  • Yer sağlayıcıları ve erişim sağlayıcıları, aşağıda belirtilen tanıtıcı bilgilerini, kendilerine ait internet ortamında, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında, doğru, eksiksiz ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi Nedir?

2015 yılına kadar Telekominikasyon iletişim başkanlığı tarafından yer sağlayıcılara, yer sağlayıcı olmaları dolayısı ile verilen yer sağlayıcılık faaliyet belgesi, 2015 yılından itibaren 5651 sayılı kanunun 5. maddesinde değişikliğe gidilerek başvuru zorunluluğu kaldırılmış, bunun yerine TİB’in bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (BTK)’ya bağlanması ile birlikte yer sağlayıcılara yalnızca bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

Bu bağlamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunulması sonrasında BTK tarafından gerekli inceleme ve onay süreci işletildikten sonra BTK internet sitesinde  Kendi Bünyesinde Hizmet Verenler Yer Sağlayıcı Listesi (https://www.btk.gov.tr/kendi-bunyesinde-hizmet-verenler-yer-saglayici-listesi) ve Ticari Amaçlı Hizmet Verenler Yer Sağlayıcı Listesi (https://www.btk.gov.tr/ticari-amacli-hizmet-verenler-yer-saglayici-listesi) linklerinden yayınlanmaktadır.

Av. Meltem AKKAYA