Bitcoin Gibi Kripto Para’ların Miras Kalması ve Vergilendirilmesi


Evinizdeki kasada duran altın ya da para; yerini bilmeniz ve onu alacak kasa anahtarına sahip olmanız halinde nasıl miras olabiliyorsa şahsi kripto cüzdanınızdaki bitcoin de aynı şekilde miras olabilir. Kripto […]


Eser Kavramı, Kapsamı Ve Türleri


Eser; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) temel aldığı kavramdır. Kanunda eser kavramı tanımlanmış, eser kavramına ilişkin unsurlar belirtilmiştir.


İnternette Marka Hakkinin İhlali̇


Marka hakkının tanımı  ve kapsamı: Marka, bir ticaret malını tanıtmaya, benzerlerinden ayırmaya yarayan, o malın simgesi olan, resim ya da harften oluşan özel işaret olarak tanımlanabilecek olup, 6769 sayılı Sınai […]


Bi̇lgi̇sayar Programlari Üzeri̇nde Eser Korumasi


Bilgisayar programı kısaca, bir görevin bilgisayar tarafından nasıl yerine getirileceğini gösteren sıralı talimatlar olarak tanımlanabilir.  Program, aynı zamanda bilgisayar ortamında bir komutu yerine getirmeye yarayan yazılım ürünüdür.  Tarihi 100 dahi […]


İnternette Delil Toplama


Delil nedir?  Hukuk usulünde İspat, bir iddianın ya da savunmanın gerçekten var olup olmadığının anlaşılması için iddia ya da savunmanın dayandığı vakıalar hakkında mahkemeye kanaat verilmesi işlemidir.  İspat için başvurulan […]


Sosyal Medyada Özel Hayatın Gizliliği Suçu


TCK kapsamında özel hayatın gizliliği suçu: Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 134. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: MADDE 134 –Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, […]


Telif Hakları İhlalinde Erişim Engellenmesi


5651 sayılı kanunda erişim engellenmesi, Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesi olarak tanımlanmıştır. Erişimin engellenmesi kararını kim verir? […]


E-ticarette yeni bir dönem: S-ticaret


E-ticaret, elektronik ağ üzerinden ürün veya hizmetlerin alım satım işlemlerinin yapılmasıdır, elektronik ortamda gerçekleşen her ticari işlem e-ticarettir. Bu ticari işlemler, bir işletme ile diğer bir işletme arasında, bir işletme […]


Anonimlik Hakkı


İçinde bulunduğumuz bilişim çağında, anonimlik hakkı aslında yeni bir fenomen değildir: anonimlik, tartışmalı fikirlerin ifadesini kolaylaştıran ve dünyanın pek çok ülkesinde muhalif olmayı mümkün kılan; iletişimin gizliliğini korumak için şifrelerin […]


İnternet Ortamında Nefret Suçu ve Nefret Söylemi


Gelin bir anlığına 50 yıl hatta fazla uzak olmasına gerek yok, 20 yıl öncesine dönelim; sosyal medya üzerinden insanların birbirlerinin hayatları hakkında bu denli bilgi sahibi olmadığı dolayısıyla insanların hayatı […]


İnternet Ve Sosyal Medyada Hakaret Suçu


TCK kapsamında hakaret suçu: Hakaret suçu, 52374 sayılı Türk ceza kanunu madde 125- 131 arasında düzenlenmiştir. Kanunun 125. maddesine göre; Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut […]


Yer Sağlayıcı Nedir? Hangi Tür Siteler Yer Sağlayıcı Olarak Nitelendirilir?


Yer sağlayıcı nedir? Yer sağlayıcı, 5651 sayılı i̇nternet ortaminda yapilan yayinlarin düzenlenmesi̇ ve bu yayınlar yoluyla i̇şlenen suçlarla mücadele edi̇lmesi̇ hakkinda kanun madde 2/m de “ Hizmet ve içerikleri barındıran […]


1 2 3