Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ(*)

ADI SOYADI :

T.C. KİMLİK NUMARASI :

TELEFON  :

E-POSTA :

ADRES

 KURTULUS&PARTNERS LAW FIRM İLE İLİŞKİNİZ

  (X) VARSA AÇIKLAMANIZ
ÇALIŞAN    
ESKİ ÇALIŞAN    
MÜVEKKİL    
ESKİ MÜVEKKİL     
ZİYARETÇİ    
DİĞER    

Lütfen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz. (*)

(*) : Doldurulması zorunlu alanlar.

İşbu başvuru formu, Kurtulus&Partners Law Firm ile olan ilişkinizi ve varsa, Kurtulus&Partners tarafından işlenen kişisel verinizi eksiksiz olarak tespit ederek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için oluşturulmuştur. Hukuka aykırı ve haksız veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak(Kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurtulus&Partners söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

BAŞVURUDA BULUNAN İLGİLİ KİŞİ (VERİ SAHİBİ) (*)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: