Tapu tahsis belgesi tapu mülkiyetine nasıl dönüşür?

2981 sayılı Kanunla belirlenen tapu tahsis belgesi ilgilisi olduğu kişiye üzerinde şahsi hak tanıyan bir belge oluyor. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesini anlatıyor:

Daha önce  de bahsettiğimiz gibi özellikle kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı yasa ile fazlasıyla gündeme gelen bir belge olan tapu tahsis belgesi aslında bir mülkiyet hakkı olmayıp imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde belediye, hazine gibi idarelerin sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı yasa ile kişilere hak sahipliği tanıyan bir şahsi haktır. Bu belgenin çıkarılmasındaki en büyük ihtiyaç ise 2981 sayılı yasa ile herhangi bir taşınmazı olmayan, ekonomik olarak durumları kötü olan kişilere ait 10.11.1985 yılı öncesine ait yapılarının yasal hale getirilerek bir defaya mahsus olmak üzere kullandıkları meskene ait mülkiyet sahibi olmasını yani “konut” sahibi olmalarını sağlamak olmuştur. Aslında yasanın özü çok önemli olup Anayasa ile de güvence altına alınan mülkiyet hakkına geçişi ifade eder. Bu da sosyal bir devlet olmanın en önemli ilkelerindedir.

2981 sayılı Kanunla belirlenen tapu tahsis belgesi ilgilisi olduğu kişiye üzerinde şahsi hak tanıyan bir belge oluyor. Söz konusu taşınmazın sahip olduğu tapu tahsis belgesi daha sonra tapuya çevrilebiliyor.

Tapu tahsis belgesinin tapuya çevrilmesi için bazı evrakların temin edilmesi gerekiyor. Bu evraklar şu şekilde:

*Başvuru dilekçesi

*Noter onaylı beyanname ve taahhütname

*Tapu tahsis belgesi

*İmar Affı Müracaatı Belgesi

*2000 TL’lik Banka Makbuzu

*Toprak parası ödenmiş ise Banka dekontu

*Satışlı yerler için Noter Satış

*Vefat edenler için veraset ilamı

*Kimlik fotokopisi

*Bağlı bulunulan Muhtarlıktan Form-5 Belgesi

*İmar durumu

*Bazı durumlarda nüfus kayıt örneği ve adı, soyadı değişikliklerinde mahkeme kararı.

Dilekçe ile Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediyelere; Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise valiliğe bizzat müracaat edilmesi gerekiyor.

Müracaat işlemlerinden sonra incelenen belgelerle birlikte 2 ay içinde tapu tahsis belgesinin tapuya çevrilmesi işlemi gerçekleştirilmiş oluyor.

Tapu tahsis belgesinin mülkiyete nasıl dönüştürüleceği, uygulamanın nasıl yapıldığı, her tapu tahsis belgesinin geçerli olup olmadığı, bu belgelerin bir süresinin olup olmadığı ise birçok tapu tahsis belgesi sahibi tarafından bilinmemekte ve bu durum da mağduriyetlere yol açabilmektedir. Bu konu ile gündemi de fazlasıyla meşgul eden 6306 sayılı yasa önem arz etmektedir. Çünkü bu yasanın geçici maddesi ile Mayıs 2015 sonu itibari ile 775 sayılı Gecekondu Mevzuatına göre başvuruların üç yıl içerisinde tamamlanmış olmasını öngörmüştür. Yani bu tarih Mayıs 2015 sonunu işaret etmektedir. Ancak 2981 sayılı İmar Affı Kanunu’na ilişkin davaların devam etmesi ve görülen bu davalarda hak kayıplarının yaşanmaması için bu kanunun yürürlükten kalkma süresi 3 yıl daha uzatılmıştır. İmar Affı Kanunu ve Tapu Tahsis belgelerinin yürürlükten kaldırılacağı yeni tarih 31 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir.

Avukat Kadir Kurtuluş

Kaynak : EmlakKulisi