Sahte senetle taşınmazınıza haciz gelebilir !

Herkesin bir yatırım hayali vardır, ancak önemli olan hayallerini gerçekleştirdikten sonra sahibi olunan yatırımların korunması ve muhafaza edilmesidir. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş anlatıyor:

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Aldığımız gayrimenkullerin tapusu elimizde deyip tapu takibinizi düzenli yapmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü şimdilerde çokça karşımıza çıkan bir olay; taşınmaz sahiplerinin bilgisi ve haberi dışında sahibi bulundukları gayrimenkulleri satma veya bu gayrimenkullerden hukuka aykırı olarak yararlanma olayları çok ciddi sayılara ulaşmıştır.

Özellikle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sahibi oldukları gayrimenkullere uzak olması sebebiyle; kötü niyetli kişiler, gurbetçi vatandaşlarımızın gayrimenkullerini hedef almaktadırlar. Bu duruma örnek verecek olursak; yurtdışında yaşayan birinin Türkiye’ de almış olduğu bir taşınmazın elinde adına çıkartılmış tapusu olduğu için düzenli olarak takibini yapmamaktadırlar. Bu durumu fırsat olarak gören dolandırıcılar uzun süre boş kalmış taşınmazların sahiplerine ait sahte evrak düzenleyerek gayrimenkulleri, sahiplerinin haberleri olmaksızın 3. kişilere satmaya çalışmaktadır. Bu dolandırıcılar kimi zaman sahte vekaletname, kimi zaman da sahte imzalı senetlerin dayanağını oluşturduğu icra takipleri ile taşınmazların devirlerini gerçekleştirmektedirler.

SAHTE İCRA TAKİPLERİYLE, HACİZ YAPARAK RESMİ KANALDAN MALINIZI SATTIRIYORLAR

Sahte vekâletname ile yapılan satışlar, devir işleminin gerçekleştirileceği tapu müdürlüğündeki memurların gerekli dikkat ve özeni göstermeleri sebebiyle çoğu zaman engellenebilmektedir. Ancak, imza ile düzenlenmiş olan, yani taşınmaz sahibi tarafından imzalanmış gibi gösterilen senet v.b. evrakların icra takibine konu edilmesi durumlarında; icra müdürlüklerinin çek ve senet üzerlerindeki imzaları kontrol etme şanslarının bulunmaması sebebiyle, taşınmaz sahibi borçluymuş gibi icra takipleri başlatılabilmektedir. Senet üzerindeki imzanın sahteliği hukukumuzca ancak borçlu tarafından ileri sürülebilir. Yani size tebligat(icra yazısı) ulaştı ise ve itiraz etmediyseniz hukukumuza göre borçlu kabul edilir, tüm mallarınız haczedilir ya da satılabilir.

Şimdi diyeceksiniz ki haberimiz olmuyor, peki haberimiz olmadan, bize kâğıt gelmeden evimizi satabilirler mi? Cevap evet. Çoğu gurbetçinin Türkiye de ikametgâhı var ve Tebligat Kanunun 21. Maddesine göre size yapılamayıp, kayıtlı bulunduğunuz mahalle muhtarınıza yapılan tebligatlar geçerlidir.

Konuyu teknik açıdan incelersek; burada önemli olan İcra ve İflas Kanunu ve Tebligat Kanunu’ nda yer alan uygulamaların yetersiz olmasıdır. İcra yolu ile bir malın tamamen satılarak paranın alacaklısına ödenebilmesi için, icra dosyasında borçlu olarak görünen mal sahibine tebligat yapılması gerekmektedir. Bu husus, İcra ve İflas Kanunu uygulamasında takibin kesinleştirilmesi olarak adlandırılmaktadır. Hakkında icra takibi başlatılan vatandaşın, haksız icra takibine itiraz edebilmesi için öncelikle icra takibinden haberdar olması gerekmektedir. Bu durumda tebligatın yapılacağı adres önem arz etmektedir. Taşınmaz sahibinin ikametgah adresinde bulunmaması ya da ikametgah adresinin yanlış olması durumunda ikametgah adresine yapılan tebligat ile icra takibi kesinleştirilerek, gerçekte borçlu olmayan taşınmaz sahibi borçluymuş gibi gösterilerek, sahibi bulunduğu taşınmazlar 3. kişilere icra kanalı ile satılabilmektedir. Bu durumda dolandırıcılar, kanuna aykırı şekilde başlatmış oldukları icra takiplerinden yapılan ihalelere kendileri girerek, vatandaşımızın tasarruf yaparak elde etmiş oldukları birikimleri ile almış oldukları taşınmazlarını değerinin çok daha altındaki bedellerle satın alabilmektedirler.

Yukarıda bahsi geçen dolandırıcılık yöntemlerinin önüne geçilebilmesi için vatandaşlarımızın, MERNİS sistemi olarak adlandırılan nüfusa kayıtlı adres sistemlerini sürekli güncel tutmaları, sahibi bulundukları taşınmazların hali hazırdaki son durumlarını ve haklarında açılmış olan herhangi bir icra takibi olup olmadığını takip edebilmeleri için E-devlet şifresi edinmeleri faydalarına olacaktır.

Bazen e-devlette görünmeyen kayıtlar olması nedeniyle en önemli tavsiyemiz; “Türkiye ‘ye her geldiğinizde mutlaka takyidatlı tapu kayıtlarınızı alın ve ikametgâhınızın bulunduğu muhtara size bir evrak olup olmadığını sorun. “