Mesken olan bağımsız bölümün işyeri olarak değiştirilmesi!

Bağımsız bölümün niteliğinin meskenden işyerine ya da niteliği işyeri olan bir bağımsız bölümün konuta çevrilebilmesi için bir takım izinler gerekmektedir. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş konuyla ilgili detayları anlatıyor:

Mesken olan bağımsız bölümün işyeri olarak değiştirilmesi!

Bölgenin gelişimi hesaplanmadan yapılmış olan binalarda genellikle bütün bağımsız bölümler mesken olarak tapuya tescil edilir. Zamanla bölgedeki nüfus artışı ve bölgenin gelişimi üzerine bölgede işyeri talebinin artması sonucu burada yer alan meskenlerin işyerine dönüştürülmek istenmektedir. Bağımsız bölümün niteliğinin meskenden işyerine ya da niteliği işyeri olan bir bağımsız bölümün konuta çevrilebilmesi için bir takım izinler gerekmektedir.

Öncelikle her iki değişiklik için de yapılacak işlemler aynıdır. Her iki işlem için de kat maliklerinin oy birliği şartı aranmaktadır. Genellikle işyerinin meskene çevrilmesi işleminde kat malikleri açısından meskene dönüşmesinde hiçbir sakınca olmaması hatta daha avantajlı olması sebebiyle işlem hızlı ve daha kolay gerçekleşmektedir. Meskenin işyerine çevrilmesi için ise gerekli olan ilk şart bölgedeki imar planlarının buna izin vermesi gerekir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında olan gayrimenkullerin tapu kütüğünde bağımsız bölüm niteliği mesken olan gayrimenkulün ; sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu işyerleri dışında aynı madde yasaklı işler başlığı altında; Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Belediyenin bölgede ki imar planlarının uygun olması ve kat maliklerinin oy birliği sağlanmış olması durumunda proje tadilatı işlemine başlanılabilir. İlgili müdürlüklerden alacağınız belgelerle (çap, röperli kroki, imar durum belgesi) projenizi yaptırabilirsiniz. Yaptırmış olduğunuz proje ile belediyenin istemiş olduğu diğer belgeler ile tadilat ruhsatı alarak ilgili yerdeki dönüşüm için tadilata başlayabilirsiniz.

Bağımsız bölüm niteliği mesken olan bir yerin işyerine dönüştürülmesi ancak kat mülkiyetli ya da kat irtifaklı tapunuz varsa yapabilirsiniz ve bağımsız bölüm niteliğini tapu kütüğüne işyeri olarak kayıt ettirebilirsiniz. Kat mülkiyetli ya da kat irtifaklı tapunuz yoksa anagayrimenkulün tamamı size ait ise de belediyeden alacağınız tadilat ruhsatı ile değişklik yapmanız mümkündür.

Avukat Kadir Kurtuluş

Kaynak : EmlakKulisi