Konut alırken gerçek satış bedelini gösterin!

Tapuda gösterilecek satış bedeli sizin alım-satım masraflarınızı etkiler. Alacağınız konutu rayiç bedelinin üstünde alırsanız aldığınız bedeli göstermeniz gerekmektedir. Bedeli düşük göstermek alım satım masraflarınızı düşürür. Ancak bu bedelin düşük olduğu Maliye Bakanlığı tarafından belirlenirse yüksek cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Alım satım işlemi için tapuya giden vatandaşa belediyeden rayiç bedel alması gerektiği söyleniyor. Bu konuda fazla bilgisi olmayan vatandaşa rayiç bedelin altında satış gösteremeyeceği anlatılıyor ama satış bedelini doğru göstermezse ne gibi cezalarla karşılaşacağı hakkında fazla bilgi verilmemesinden ve vatandaşın masrafları düşürmek istemesinden dolayı satışlar genellikle rayiç bedel üzerinden gerçekleşmektedir. Satış bedelinin rayiç bedel üzerinden gösterilmesi bazı durumlarda müteahhitin gelir vergisi matrahını gizlemek istemesinden de olabiliyor. Çünkü müteahhitin gerçek bedel üzerinden satış göstermesi daha yüksek gelir vergisi ödemesi demek oluyor. Müteahhitlerin işine gelmeyen bu durum bazı zamanlarda müteahhitin satıştan vazgeçmesine bile neden olabilmektedir.

Bankaların verdikleri konut kredileri ile tapuda gösterilen satış bedellerine bakıldığı zaman ortada ciddi fiyat farklılıkları gözükmektedir. Maliye Bakanlığı bu konu ile ilgili de yoğun bir şekilde mesai harcamaktadır. Maliye Bakanlığının inceleme yaparken baktığı husus ise kredi çekenlerin aldıkları kredi tutarının bilgilerini bankalardan alıp tapuda gösterdikleri fiyat ile karşılaştırarak konutun değerinin düşük gösterilip gösterilmediğine karar veriyor. Kredi tutarının yüksek olması konutun gerçek değeri altında beyan edildiğini gösterir ki böyle bir durumda cezalı tapu harcı tarhiyatı yapılır. Mesela bankadan 150.000.-TL konut kredisi kullandınız. Bankalar evin değerinin yüzde 75 kadar kredi kullandırdığı için sizin evin değerinin 200.000.-TL olduğu düşünülerek siz eğer konutunuzu 200.000.-TL tutarın altında bir değer ile satış gösterirseniz Maliye Bakanlığı tarafından ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Emlak vergisinin değerinden daha düşük beyan edilmesinin veya gerçek değerinin gösterilmemesinin tespit edilmesi halinde alıcı ve satıcıdan yüzde 25 oranında vergi zıyaı cezası kesilir. Bu arada almış olduğunuz konutu rayiç bedel üzerinden gösterir ve bu konutu 5 yıldan önce satarsanız satarken gerçek bedel üzerinden satış gösterirseniz zamanında rayiç bedel göstererek almış olduğunuz konutun gerçek bedel ile arasında çok fazla fark olacağından gelir vergisini de daha fazla ödeyeceğinizi unutmamalısınız.

Avukat Kadir Kurtuluş

Kaynak : Emlakkulisi.com