Vergi Hukuku

Kurtuluş & Partners, verdiği hukuksal hizmetleri tamamlayıcı ve bütünleyici bir şekilde vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü, vergi cezalarının indirilerek düzeltme yoluyla sonuca kavuşturulması ve vergi hukukundan doğan her türlü davanın takibini yapmaktadır. Bunun yanında, yine önleyici nitelikte bir avukatlık hizmeti olarak, vergi hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlık hakkında müvekkillerimizin önceden uyarılmasını, etkin ve sonuç odaklı bir şekilde yönlendirmeyi amaçlamaktayız. Bu doğrultuda, güncel mevzuat takibi yapılmakta olup müvekkillerimiz ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmektedir.