Şirketler Hukuku

Büromuzda, Şirketler için gerekli olabilecek tüm hukuki danışmalık ve davaların da özenle takibi sağlanmaktadır. Bu bağlamda ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi, haksız rekabet gibi alanların yanı sıra iş hukuku, kambiyo senetleri takibi, alacakların tahsili, ihtarname keşide edilmesi, şirket  iç ilişkilerinde kullanılmak üzere formların hazırlanması, 3. Kişilerle girilecek olan ticari ilişkilerde her türlü sözleşmenin hazırlanması gibi  Tüzel kişiliğe sahip müvekkillerimizin ticaret hayatında karşılaştıkları her türlü hukuki soruna karşı azami destek vermekteyiz.