Patent ve Faydalı Model Hukuku

Ekonomik büyümenin ana faktörlerinden biri olan buluşların hukuken korunmasını sağlayan patent tescili ile üretimin gelişmesini ve kalitesini artıran faydalı modellerin tescili, bu kapsamda Türkiye ve yurtdışında tescil başvuruları ile tescil sürecinin takip edilerek tamamlanması, gerekli olabilecek itirazların yapılması, patent ve faydalı model devri, lisans verilmesi, bu hakların korunması için hukuki yollara başvurulması, tedbir alınması, bu haklara tecavüzün önlenmesi, zararın tazmini gibi konularda etkili bir danışmanlık vermekteyiz.