Marka Hukuku

556 sayılı mülga KHK ve 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde ülkemizde TPE nezdinde ve tüm dünyada WİPO aracılığıyla  marka tescil başvurusu ve tescil sürecinin yürütülmesi, Marka Hakkına Tecavüz Ve Hukuk Davaları, Enstitü kararlarına karşı itiraz, Markanın devri, maddi-manevi tazminat davaları, markanın korunması, haksız rekabet, taklitle mücadele hakkında her türlü tedbirin alınması hususunda müvekkillerimize hukuki danışmanlık vermekteyiz.