Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku

Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku, kiracıları, malikleri ve malik olmayan kiraya verenleri ilk elden ilgilendiren ve kendine has ilke ve kuralları olan bir hukuk dalıdır. Bu nedenle, ilgili mevzuat doğrultusunda hukuksal destek sunabilmenin ön koşulu bu alanda bilgi birikimine sahip olmayı gerektirmektedir. Kurtuluş & Partners olarak, bu hukuk dalının kendine has dokusu içinde müvekkillerimizi hukuksal uyuşmazlıklar davaya dönüşmeden uyarmayı ve bu doğrultuda gerekli her türlü tedbiri almayı etik bir ilke olarak kabul etmekteyiz. Bu nedenle, öncelikle kira sözleşmelerinin, yönetim planlarının hazırlanması ve müzakere edilmesi; sözleşmelerin uygulanması sırasında karşılıklı yükümlülüklere ilişkin olarak müvekkillerimizin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin feshi konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kurtuluş & Partners tarafından Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Akde aykırılık nedeniyle gönderilecek ihtarların hazırlanması ve sözleşmelerin feshi,
  • Kira tespit ve uyarlama davalarının takibi,
  • Kiracılık ilişkisinden kaynaklanan alacağa ilişkin icra takiplerinin hazırlanması ve davaların takibi,
  • Tahliye davaları,
  • Arsa payı düzeltme davaları,
  • Kat mülkiyetinden paylı mülkiyete, paylı mülkiyetten kat mülkiyete geçiş işlemleri,
  • Kat mülkiyeti, site ve apartman yöneticiliği ile danışmanlığı,
  • Kira ilişkisi ve Kat mülkiyetinden doğan her türlü uyuşmazlığın çözümü için hukuki danışmanlık ve davaların takibi