Kentsel Dönüşüm Hukuku

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni bir disiplin olarak ortaya çıkan kentsel dönüşüm hukuku, gayrimenkul hukuku, sözleşmeler hukuku, idare hukuku ve imar hukuku gibi birçok farklı disiplinde uzmanlaşmayı gerektirmektedir.  Kentsel dönüşüm sürecinde uzman kadromuz ve tecrübemiz sayesinde, arsa sahiplerine, site ve bina yönetimlerine, yatırımcılara ve inşaat şirketlerine hukuki danışmanlık yapmakta ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesinde avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kurtuluş & Partners tarafından Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

 • Kentsel dönüşüm mevzuatının yorumlanması ve uygulanmasına dair hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi,
 • 6306 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken toplantılar, gündemler ve yapılacak işlemler ile ilgili danışmanlık yapmak,
 • Riskli yapıların tespiti ve tahliyesi sürecinde müvekkillere danışmanlık sağlamak ve idari mercilerde gerekli başvuruların yapılması,
 • Riskli yapı tespiti, yıkım kararı ve bina ortak karar protokolüne karşı iptal davalarının takibi,
 • Malikler ve yatırımcılar arasındaki görüşmelerde hukuki destek sağlanması,
 • Apartmanlarda, sitelerde ve riskli alanlarda riskli yapının yıkımından sonraki hukuki durumun tespiti,
 • Arsa payı/kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve süreç içinde maliklerin/şirketlerin menfaatlerini koruyacak şekilde sözleşmelerin revize edilmesi,
 • 6306 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca sürecin takibini yaparak sözleşmeye uyulması için gerekli ihtarların çekilmesi,
 • Muhalif arsa sahiplerine hak ve menfaatlerinin korunması için hukuki desteğin sağlanması,
 • Kentsel dönüşüm kapsamında doğacak ya da doğması muhtemel her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü ve danışmanlığı,
 • Her türlü uyuşmazlığın giderilmesi için idari mercilerde gerekli başvuruların yapılması, davaların açılması ve yasal sürecin takibi