İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kurtuluş & Partners,  işverenlerin ve çalışanların haklarını ve çıkarlarını korumak için müvekkillerine karşılıklı yükümlülükleri belirleme konularında her türlü hukuki desteği ve tavsiyeyi vermektedir. Bu anlamda iş sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşmelerin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteğin sağlanması, uyuşmazlıklar davaya dönüşmeden önce gerekli tedbirlerin alınması bakımından müvekkillerimize danışmanlık hizmeti vermekte, ayrıca İş Kanunundan doğan işçilik alacakları ve tazminat davalarında mahkemeler nezdinde temsil etmekteyiz.