İnternette Telif Hakkı İhlalleri

Sosyal medyanın günümüzde ne derece kullanıldığı göz önüne alındığında, internet üzerinde bilgiye erişimin fazlasıyla kolay olması, telif hakkı ihlallerinin de en çok internet üzerinden gerçekleştirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Gerek sosyal medyada, gerekse diğer web sitelerinin gerçekleştirdiği telif hakkı ihlallerine karşı müvekkiller Azami surette korunarak, delil tespiti, şikayet, zarar tazmini gibi hukuki ve cezai tüm yollara başvurulmakta ve müvekkillerin telif hakları korunmaktadır.