İnternet Hukuku

Teknolojik donanım ve bilgisayar okur-yazarlığına sahip olmamızın bizlere sağladığı hız sayesinde internet ortamında faaliyette bulunan tüm özel ve tüzel kişilerin kurdukları web sayfalarına ilişkin olarak alan adı tescili; alan adı tedarikçileri nezdinde (ODTÜ ve ICAAN başta olmak üzere) başvuruların ve sonuçlarının takibi, Google unutulma hakkı ve Google arama sonuçlarından ve web sitelerinden içerik kaldırılmasını sağlama, uzaktan satış sözleşmeleri, online sözleşmeler, gizlilik kuralları gibi konularda uzman ekibimiz tarafından bu hususta gerekli tüm tedbir yollarına başvuruda bulunularak müvekkillerin internet ortamında hukuken korunması titizlikle gerçekleştirilmektedir.