İmar Hukuku

İmar hukuku kapsamında tesis edilen işlemler, kamu yararı amacıyla ve kamu gücünün kullanılmasıyla tesis edilmektedir. Bu işlemler sonucunda bireylerin mülkiyet hakkı kısıtlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti sosyal ve demokratik bir hukuk devleti olup, bireylerin kamu gücü karşısındaki haklarının korunması ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ayrıca önem arz etmekte ve profesyonel bir çalışmayı gerektirmektedir. Kurtuluş & Partners, imar hukukunda da, bugüne kadar diğer alanlarda edindiği tecrübesiyle doğru orantılı olarak artan bir hizmet kalitesiyle müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İmar hukuku disiplinler arası bir hukuk dalı olmakla birlikte aynı zamanda hukuk dışı alanlarda da bilgi ve tecrübe sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu anlamda, söz konusu hukuk dallarındaki tecrübemiz ve sahip olduğumuz bilgiyle birlikte, diğer alanlara duyduğumuz profesyonel ilginin katmış olduğu değerlerle müvekkillerimize etkin ve sonuç odaklı danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kurtuluş & Partners tarafından İmar Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • İmar planlarının kesinleşmesi, iptali, yürütmesinin durdurulması,
  • Parselasyon işlemleri,
  • Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma davaları,
  • Belediye imar ve iskan işlemleri,
  • 2b arazileriyle ilgili zilyetliğin tespiti davaları,
  • Her türlü uyuşmazlığın çözümü için hukuki danışmanlık verilmesi ve yasal süreçlerin takibi