Gayrimenkul Hukuku

Kurtuluş & Partners yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ile yatırımcılara, mülkiyetlerin devri, yönetimi ve gayrimenkulden kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıklarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Gayrimenkul alanında kazandığımız tecrübe ile inşaat sektörünün en agresif, yenilikçi ve hızlı firmalarına ve gayrimenkul sahiplerine hukuki hizmet vermekteyiz. Bu doğrultuda, siz müvekkillerimiz ile sahip olduğumuz teknolojik alt yapı ve ekibimizin hukuksal mevzuata hâkim ve istekli yapısı sayesinde, tam bir uyum içinde; uzun yıllar çalışabileceğimize inanmaktayız.

Günümüz Türkiye’sinin yapısına bakıldığında, gayrimenkul sektörünün lokomotif bir güçle ülke ekonomisini domine eden bir etkisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle, son yıllarda büyük bir hızla aktif hale gelen “Kentsel Dönüşüm” anlayışı, yeni projelerle birlikte inşaat sektörünü adeta ateşlemiştir. Sektörde doğan bu canlılık ve üretim doğal olarak beraberinde bir takım hukuksal sorunlar getirmiştir.

Gayrimenkul hukuku, doğrudan bireylerin yaşam alanlarına müdahale eden bir hukuk dalı olması nedeniyle, gerek hukukun diğer alanları ve gerekse hukuk dışı disiplinler ile yakın ilişki içindedir. Bu nedenle, gayrimenkul hukuku alanında hukuksal hizmet vermek tek başına bu hukuk dalına tüm yönleri ile hâkim olmayı yeterli kabul etmemektedir. Ekibimizin farklı hukuk dalları üzerinde sahip olduğu yetkin donanım ve gayrimenkul hukuku ile ilişkili çeşitli disiplinlere duyduğu yakın ilgi, Kurtuluş & Partners’ı bu alanda uzman bir hukuk bürosu yapmaktadır. Bu sayede gayrimenkul sektöründeki geniş çaplı işlemlerdeki zorlukları yönetmek, müvekkillerimize esnek ve yaratıcı çözümler sunmak için sofistike gayrimenkul işlemlerine disiplinler arası bir yaklaşım uygulayarak genç ve dinamik kadromuzla gayrimenkul hukuku ile ilgili çatışmalara karşı mümkün olan en iyi yasal hizmeti müvekkillerimize sunmaktayız. Bu doğrultuda gerek bireysel gerekse firma düzeyinde müvekkillerimize etkin, işlevsel, pratik ve sonuç odaklı hizmetler sunmaktayız.

Kurtuluş & Partners tarafından Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Gayrimenkul alım-satımı, kiralanması, gayrimenkul üzerine ayni ve şahsi hak tesisi,
  • Gayrimenkul ile ilgili her türlü sözleşmenin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
  • Emlak yatırımı ve danışmanlık hizmetleri,
  • Yabancıların Türkiye’de mülkiyet edinmesi ile ilgili süreçlerin takibi,
  • Kentsel dönüşüm, imar hukuku, inşaat hukuku, kira ve kat mülkiyeti hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü (dava ve tahkim),
  • Müvekkillere yatırımları öncesinde ve devam eden süreçte karşılaşmaları muhtemel uyuşmazlıklarla ilgili hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (due diligence).