Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri ve sınaî haklar, pek çok farklı sektörün ihtiyaçları doğrultusunda korunması gereken haklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Bireylerin eser sahipliğinin korunması, marka değeri yüksek şirketlerin, holdinglerin, grup şirketlerin marka haklarının etkili biçimde korunması ve bu konudaki uyuşmazlıkların giderilmesi, özel uzmanlık gerektirmektedir. Ancak ülkemizde Fikri ve sınai haklar bakımından uzman avukatların sayısı, ne yazık ki gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya kesinlikle yetmemektedir. Büromuz, özellikle Fikri ve sınai haklar bütününde uzmanlaşmış olup, teknolojik ve teorik altyapımız ile deneyimlerimiz doğrultusunda müvekkillerimizin Fikri mülkiyet haklarının bütününü korumak için çalışmaktayız.