Bilişim Suçları

Bilişim suçları, bilgisayar ve internet yolu ile işlenebilen suçlardır. Bu bağlamda TCK kapsamında hakaret, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi kişilik haklarına yönelik suçların takibi, tespiti, şikayet ve kamu davası yolu ile mağdur müvekkillerin haklarının korunmasının yanında, fikri mülkiyet haklarının da internet üzerinden ihlal edilmesi karşısında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince gerekli tespitlerin yapılarak gerektiğinde erişim engellenmesi kararı alınması, zararın giderilmesi, suçun önlenmesi gibi hukuki aksiyonlar alınarak, müvekkillerin internet ortamında karşılaşılabilecekleri bilişim suçlarına karşı korunarak hukuki destek almalarını sağlamaktayız.