FETÖ kapsamında el konulan şirketlerden ev alanlar ne yapacak

FETÖ’ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle, haklarında soruşturma ve tedbir uygulaması başlatılan inşaat şirketlerden ev satın alanların hukuki durumu ne olacak? Avukat Kadir Kurtuluş konuyla ilgili hukuki durumu anlatıyor…

15 Temmuz darbe girişimi sonrası “Fethullahçı Terör Örgütüne finansman sağladıklarına dair kuvvetli şüphe” bulunduğu gerekçesiyle bazı şirketlerin ve ortaklarının  mal varlıklarına el konulmaya başlandı, soruşturma kapsamında şüpheli inşaat şirketlerine Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 133. maddesine göre kayyum ataması yapılıyor. Bu gelişmelerle inşaat şirketlerinin mevcut ya da yapımı devam eden projelerinden gayrimenkul satın almış olanların durumunun ne olacağı problem olarak ortaya çıkmaktadır.

Şirketler Kayyumlardan Alınıp TMSF’ye Devrediliyor

674 sayılı OHAL KHK’sının 01 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kayyumların yetkileri sona erdi. Bahsi geçen şirketler artık TMSF’ye devredilecek.

Devletin söz konusu inşaat şirketlerine yönelik kayyum atanması veya mal varlıklarına el konması OHAL kapsamında hukuki geçerliliği olan ancak sadece terör örgütüne finansman sağlayan kişilere yönelik bir tedbir uygulamasıdır. Bu kişilerin terör faaliyeti sonucu elde edilmiş gelirlerinin tedbiren durdurulması ya da şirketlerin kayyuma dolayısıyla son durumda TMSF’ye aktarılması ülkeye verilen zararın daha büyük seviyeye ulaşmaması için atılmış önemli adımlardır.

Kayyum mekanizması yerine TMSF ‘nin bu şirketleri yönetmesi esasında çok yerinde bir tercihtir. Zira binlerce muhatabı olan bu şirketlerin TMSF gibi, fona devredilmiş şirketleri yönetmekte tecrübeli ve kurumsal bir yapıya bırakılması, vatandaşın rahatlıkla muhatap bulmasını sağlayacaktır.

En Büyük Problem Tapusunu Almamış Olanlar İçin

Kayyum atanan veya mallarına el konulan şirketlerden ev alıp da tapuda evi devir almış olanların, FETÖ terör örgütüyle aidiyet ve irtibatının olmaması halinde bu durum sebebiyle mağdur olması düşünülemez. Ancak ev satın alıp, henüz tapuda devir almayanların mağduriyet yaşamamaları için hukuki süreci çok iyi takip etmeleri gerekir zira almış oldukları evlerin tapuları halen FETÖ kapsamında tedbir uygulanmış şirketlerin üzerine kayıtlı olabilir.

Tapuyu, OHAL kanun hükmünde kararnamesiyle el konulan şirketlerden talep hakkı KHK’larda henüz düzenlenmiş değil. Dolayısıyla talep yöneltilebilecek bir mekanizma henüz açık bir şekilde belirli değil. İleride çıkacak OHAL KHK’ları ile bu durum düzenlenebilir ya da herhangi bir mevzuat düzenlemesi yapılmadan TMSF bünyesinde hukuki süreç işletilip, olağanüstü hal il bölge kurullarıyla TMSF arasında yapılacak yazışma sonrası FETÖ ile bağlantısı olmayan konut yatırımcılarına daireleri teslim edilebilir.

TMSF’ye Devredilen Şirketlerden Daire Alan Vatandaş Ne Yapmalı?

Devletimizin terör örgütleriyle herhangi bir şekilde ilişkisi olmayan vatandaşları mağdur etmeyeceği açıktır zira bu nedenle TMSF’nin devreye sokulduğu kanaatindeyiz. Fakat burada daire almış ve tapusunu henüz almamış kimselere de ekstra yükümlülükler geliyor. Şuan açık bir şekilde başvurulacak bir mekanizma öngörülmemesine karşın, ev alan vatandaşların terör örgütüyle aidiyetinin ve bağının olup olmadığı, evi bedelini ödeyerek alıp almadıkları araştırılacaktır. Terör örgütleriyle bir bağlantının olmadığının ortaya çıkmasından sonra, vatandaşların aldıkları konutun, ilgili kurum tarafından teslim edileceği ve uzun dava süreçlerinden vatandaşın ari tutulacağı kanaatindeyim. Bunu kanıtlamak adına vatandaşların özellikle “konut teslim tutanağını, noterlik makbuzlarını, satın almaya ilişkin tüm faturaları, ödemelerine ilişkin tüm banka dekontlarını ve inşaat şirketiyle yaptıkları taşınmaz satış vaadi ve diğer sözleşmelerini” evi teslim almış olsa bile mutlaka saklamaları gerekmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş

Kaynak : EmlakKulisi