Beyanname Bildirim Süreleri Uzatılarak Ödemelerin Ertelenmesine Karar Verildi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs salgın hastalığının risk derecesinin yüksekliği ve henüz bir tedavinin bulunamamış olması nedenleriyle; kalabalığın önlenmesi ve sosyal mesafenin korunabilmesi adına Dünya çapında farklı önlemler alınmıştır.  Ülkemizde alınan önlemler kapsamında bazı sektörlerde geçici olarak faaliyete ara verilmesi, 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanması gibi bazı kısıtlamalar gündeme gelmiştir. Alınan önlemler doğrultusunda mükelleflerin mağduriyetini en aza indirebilmek amacıyla

24.03.2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘’Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’’ ile beyanname/bildirim süreleri uzatılarak, ödemelerin ertelenmesine karar verilmiştir. 

Koronavirüs Salgını Ve Alınan Önlemler Kapsamında Mükelleflerin Durumu

Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum, ticari hayatın durma noktasına gelmesi ve alınan önlemler kapsamında yapılan evdekal çağrıları ile birlikte mükelleflerin vergi ödevlerini yerine getirmesi bir hayli zorlaşmıştır. Bu durum gözetilerek yayınlanan tebliğ ile birlikte; 

  • Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörler,
  • 65 yaş ve üzeri olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında kalan mükellefler ve meslek grupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler,

hakkında mücbir sebep hali ilan edilerek vergi ödevlerinin ertelenmesine karar verilmiştir. 

Alınan kararlar kapsamında; geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen sektörler ve alışveriş merkezleri de dahil perakende ticaret, demir çelik ve metal sanayii, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile etkinlik ve organizasyon hizmetlerinin yanı sıra sağlık hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, araç kiralama ile matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler yer almaktadır.

Mükelleflerin ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde ise tebliğ tarihi olan 24 Mart 2020 itibarıyla vergi dairesinde yer alan faaliyet kodunun dikkate alınacağı kabul edilmiştir. 

Bahsi geçen sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin, 01.04.2020 ila 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep hali içerisinde bulunduğunun kabulüne karar verilmiştir. 

Bahse konu mükelleflerin yanında çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı ve sanatçılarda dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek kazancı elde ederek gelir vergisi mükellefi olanların da bu mücbir sebep hali kapsamında tutulacağı kabul edilmiştir. 

Yayımlanan Genel Tebliğ ile yukarıda anılan tüm mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları içerisinde vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin 27 Temmuz’a kadar uzatılmasına ve verilmesi gereken beyannamelere tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin de Ekim, Kasım, Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi kararlaştırılarak 6 ay uzatılmıştır. 

Aynı zamanda Koronavirüs salgını önleme tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri  ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkış yasağı uygulaması sebebiyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefleri ile meslek mensupları açısından da sokağa çıkış yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih arasındaki dönemin  mücbir sebep hali olarak kabul edilmesine ve bu dönemde verilememiş beyanname/bildirimlerin verilme süresi ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergi ödeme sürelerinin son gününün sokağa çıkma yasağının sona ereceği 15. gün sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için sağlık kuruluşların alınacak muteber belgelerle tespit şartı aranırken 65 yaş ve üzerinde olması sebebiyle sürelerinin uzatılması için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın vergi dairelerince resen tespit yapılmasına karar verilmiştir. 

Korona Virüs Salgının Hukuki Boyutları, Mevzuatlar ve Güncel Gelişmeler için buraya tıklayınız.

Stajyer Av. Beste KARAKOÇ