2B ARAZİLERİNİN SATIŞINDA BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI

Kamuoyunda “2B” olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 07.09.2017 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile 6 ay daha uzatıldı. Konuya ilişkin 22.09.2017 tarihli ve 2017/10842 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 03.10.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2B alanlarındaki taşınmazların satışına ilişkin süresinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde yatırmayanlara verilen başvuru ve ödeme sürelerinin 6 ay daha uzatılmasına karar verilmiştir. Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin zamanında başvuruda bulunmayanlara da 1 yıl daha süre tanınmıştır. Söz konusu karar, 07.09.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.