Figen Şimşek Başer

Avukat Figen Şimşek Başer İstanbul Barosu üyesidir. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kurtuluş & Partners Law Firm bünyesinde avukat olarak görevini sürdürmekte olan Figen Şimşek Başer, özellikle fikri mülkiyet hukuku, marka hukuku, telif hakları, bilişim suçları, bilişim hukuku ve internet hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Türkçe ve İngilizce lisans anlaşmalarının düzenlenmesi, film yapım, reklam ve oyunculuk sözleşmeleri başta olmak üzere çeşitli hizmet ve eser yapım/dağıtım sözleşmelerinin hazırlanması/müzakere edilmesi, hukuki inceleme raporlarının hazırlanması, fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan iş ve davaların takibi, güncel mevzuat takibinin yapılarak önleyici hukuk prensibi ilkesi gereğince fikri hakların korunması ve yasal süreçlerin takibi hususunda şirketler ve bireylere danışmanlık ve hukuki destek sağlamaktadır.

Figen Şimşek Başer aynı zamanda Fikri Mülkiyet ve bilişim hukuku başta olmak üzere internet hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku ve gayrimenkul hukuku alanlarında birçok seminer ve eğitime katılmıştır.