İnternet Ve Sosyal Medyada Hakaret Suçu


TCK kapsamında hakaret suçu: Hakaret suçu, 52374 sayılı Türk ceza kanunu madde 125- 131 arasında düzenlenmiştir. Kanunun 125. maddesine göre; Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut […]


1 2 3