Faktoring Kurumunun Mevcut Finansal Sisteme Katkıları ve Genel Bankalar ile Karşılaştırılması


Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurt içi ve yurt dışı vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınarak garanti, alacak ve tahsilat yönetimi, finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu komple […]


1 2 3