Sosyal Medyada Özel Hayatın Gizliliği Suçu


TCK kapsamında özel hayatın gizliliği suçu: Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 134. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: MADDE 134 –Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, […]


1 2 3