Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun


Kanun NO : 3091 Kabul Tarihi : 04.12.1984 R.G. Tarihi : 15.12.1984 R.G. NO : 18606 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 – Bu Kanun; gerçek veya […]


1 2 3