Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu


Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu KANUN NO: 2863 Kabul Tarihi: 21.07.1983 RGT: 23.07.1983 RG NO: 18113 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç: Madde 1 – Bu Kanunun amacı; korunması gerekli […]


1 2 3