5543 Sayılı İskan Kanunu


İskan Kanunu KANUN NO: 5543 Kabul Tarihi: 19.9.2006 RGT: 26.09.2006 RG NO: 26301 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; göçmenlerin, göçebelerin, yerleri […]


1 2 3