775 Sayılı Gecekondu Kanunu


Gecekondu Kanunu KANUN NO: 775 Kabul Tarihi: 20.07.1966 RGT: 30.07.1966 RG NO: 12362 Kapsam ve tarif: Madde 1 – Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla […]


1 2 3