İnternetten iş yapacak olanlar için Genel Veri Koruma Tüzüğü


2016 yılında çalışmaları başlayan, 2 yıllık bir geçiş dönemi sonrası 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yürürlüğe giren GDPR(General Data Protection Regulation – Genel Veri Koruma Tüzüğü) […]


1 2 3