İmar Kanunu


İmar Kanunu KANUN NO: 3194 Kabul Tarihi: 03.05.1985 RGT: 09.05.1985 RG NO: 18749 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç: (YÜR. TAR.: 09.11.1985) Madde 1 – Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu […]


1 2 3