Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu


Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu KANUN NO: 6279 Kabul Tarihi: 22.02.2012 RGT: 29.02.2012 RG NO: 28219 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu […]


1 2 3