2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu


KANUN NO: 2886 Kabul Tarihi: 08.09.1983 RGT: 10.09.1983 RG NO: 18161 BİRİNCİ KISIM: Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 – Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin […]


1 2 3