İnternette Delil Toplama


Delil nedir?  Hukuk usulünde İspat, bir iddianın ya da savunmanın gerçekten var olup olmadığının anlaşılması için iddia ya da savunmanın dayandığı vakıalar hakkında mahkemeye kanaat verilmesi işlemidir.  İspat için başvurulan […]


1 2 3