6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu


Sınai Mülkiyet Kanunu Kanun No. 6769 Kabul Tarihi: 22/12/2016 RGT: 10.01.2017 RG NO: 29944 BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) […]


1 2 3