Yönetim planıyla ortak alan hakkınız gasp edilemez!


Tüm bina ve sitelerin birer yönetim planı vardır. Bu yönetim planlarının hukuki açıdan önemi ve değeri nedir? Başkalarının mülkiyet hakkı sırf yönetim planında yazıyor diye kısıtlanabilir mi? Ortak alanları bazı […]


1 2 3