Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun


KANUN NO: 6306 Kabul Tarihi: 16.05.2012 RGT: 31.05.2012 RG NO: 28309 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu […]


1 2 3