Forbes Avukat Kadir Kurtuluş “Yeni Trend; Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF)”

Gelişen ve teknolojiden daha çok faydalanan bu yeni dünyada sermayenin dolaşım alanı genişledikçe finansal yenilik ihtiyacı artmaktadır. Yatırımcılar enflasyon ve faiz oranlarındaki dalgalanma riskinden kaçınmak ve daha yüksek gelirler elde edebilmek için alternatif yatırım araçlarına gerek duyuyorlar. Bilindiği gibi bizler garantili yatırım araçlarını sevdiğimiz için gayrimenkul gibi değer dalgalanmasının az olduğu yatırım araçlarını seçeriz. Ancak bir yandan da likiditesi yüksek,daha hızlı ve büyük hacimlerde işlem gören menkul kıymetlere de ilgimiz var.
İşte tam bu noktada paranın patronu “finans sektörü” ile “gayrimenkul sektörünün” kesiştiğini ve ortaya birçok yenilik çıkmakta olduğunu görüyoruz. Örneğin Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının trend olmasındaki en önemli sebep finans dünyasının yenilik arayışları ve finansal kültürün gelişmesidir. Zira vakti gelmiş bir düşüncenin önünde hiç kimse duramaz, işte GYF, Türkiye için o vakti gelmiş düşüncelerden biridir. Avukat Kadir Kurtuluş gayrimenkul yatırım fonu nedir, neden ihtiyaç vardır, faydaları nelerdir açıklıyor…

forbes-kadirkurtulus

Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) nedir?

GYF, nitelikli yatırımcılardan katılma payları toplanarak, pay sahipleri adına inançlı mülkiyet esasına göre gayrimenkule dayalı haklardan oluşan bir portföyü işletmek için,SPK tarafından yetkilendirilmiş portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilen,tüzel kişiliği olmayan bir malvarlığı birliğidir.

Türkiye’de neden Gayrimenkul Yatırım Fonları’na (GYF) ihtiyaç vardır?

Orta üst segmentteki sermaye toplamı en üst segmentteki bir kaç zümrenin tekelinde olan sermayeyi çoktan sollamıştır.Orta üst yatırımcılara alternatif yatırım kanalları sunulmalıdır. Bu alternatiflerin en risksizi ve yüksek karlısı da GYFlerdir. GYF‘ler daha yüksek alım-satım karı ya da kira geliri elde edebilir; konut, arsa, otel, AVM, hastane, turizm tesisleri, restoran vs. gibi çok sayıda yatırımlarda bulunabilirler. 10 bin TL ile bir AVM ’ye yatırım yapamazsanız oysa AVM ’lere yatırım yapan bir GYF ’nin katılma payını alarak 10 bin TL’ye bir AVM yatırımı yapabilirsiniz. Bana göre GYF ’lerin çıkış noktası;finansal adalet ve erişim arayışıdır ki bu da son derece demokratik bir düşüncedir. Demokrasi sadece siyasi bir arayış değildir, bunu sosyo-ekonomik alana yaymazsanız demokrasi bir ideoloji olmaktan öteye gidemez. Yaşayan bir demokrasiden bahsetmek istiyorsak yatırım yapma özgürlüğü veya zenginleşme fırsatı bir kesimin eliminde olmamalıdır. Aksi halde büyük yatırımları sadece tek başına büyük paraları olanlar yapabilmektedir. Oysa özünde bir fon olan kooperatif gibi kolektif yatırım araçlarında,yani yatırım fonlarında yatırım adaleti sağlanmaktadır.

Sonuçta insanlar tasarruf etme özgürlüğüne sahipler, fakat bu tasarruflarını yatırıma dönüştürürken aynı özgürlüğe sahip olamıyorlar. Bu nedenle GYF ’ler ve yeni yaratılacak finansal modellerle tasarrufa yatırım özgürlüğü diyoruz.

Gayrimenkul Yatırım Fonlarının (GYF) Faydaları
Nelerdir?

2014 Aralık ayında yapılan Gayrimenkul Zirvesinde Sayın SPK Başkanının konuşması ilgimi çekmişti. Gayrimenkul sektöründeki aşırı stokun verdiği zarardan bahsediyordu, işte GYF ’ler; bu stokların eritilmesinde, verimli hale getirilip yönetilmesinde, müteahhit karlarının realize edilmesinde ve sektörün sağlıklı büyümesinde ciddi avantajlar getirecektir.

Öncelikle GYF‘ler kurumlar vergisinden muaftırlar. Stopaj ve gelir vergisi avantajları mevcuttur . Ayrıca yabancı Gayrimenkul Yatırımcıları açısından baktığınızda;Yatırımcıların firmalar bazında güvenerek yatırım yapmalarından ziyade, GYF’lere yatırım yapmaları çok daha avantajlı ve güvenilirdir, zira bu fonlar üzerinde ciddi bir SPK denetimi vardır. Buna ek olarak tapudaki işlemlerde, fonun yetkililerinin yanı sıra, saklamacı kuruluş adı verilen (banka) üçüncü bir yetkili imzası da bulunmaktadır. Fona para yatıran yatırımcıların hesapları kişi bazında SPK sisteminde elektronik ortamda izlenmekte, dileyen yatırımcı birikimlerini buradan kontrol edebilmektedir. Bütün bunların yanı sıra, yabancı yatırımcıların da ülkemizdeki GYF ’lerden pay almasının önü açılmış olması da büyük avantajdır. Bir yabancı yatırımcının doğrudan gayrimenkul alımına göre gayrimenkul fonlarına yatırım yaparak dolaylı alımları çok daha güvenilir, hızlı ve maliyetsiz olacaktır.

Yazar : Avukat Kadir Kurtuluş

Kaynak : Forbes