Yönetim Planı tapuda kontrol edilmeli!

Kat mülkiyetli bir taşınmazın tapusuna kontrol ettiğimizde Yönetim planı ve karşısında yönetim planının yapıldığı tarih bulunmaktadır. Peki nedir bu yönetim planı; zorunlu mudur, ne zaman yapılır? Gayrimenkul hukuku uzmanı Kadir Kurtuluş konuyla ilgili detayları anlatıyor.

Yönetim planı kat mülkiyeti kanunun 28. Maddesi gereğince yönetim tarzı, kat maliklerinin hakları ve yükümlülükleri, ortak giderlerin neler olduğu ve bu ortak giderlerin kat malikleri arasında ne şekilde paylaştırılacağı, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşmedir.

Kat mülkiyeti kanununda kat malikleri arasındaki ilişkiler düzenlenmiş olmasına rağmen kat mülkiyetine konu olan gayrimenkullerin hepsinin kendine özel durumları olabileceğinden ayrıca yönetim planı hazırlanması kanun tarafından zorunlu tutulmuştur.

Yönetim Planı ne zaman hazırlanır?

Kat irtifakı tesis edildiğinde yönetim planı hazırlanıp ilgili Tapu Müdürlüğü’ne verilir ve tapuda tescil edilir. Yönetim Planı hazırlanmamış gayrimenkullerde yönetim planı hazırlanıp ilgili Tapu Müdürlüğü’ne teslim edilene kadar tapu memuru işlemleri durdurur.

Gayrimenkul el değiştirmesi tapu sicil müdürlüklerinde yapılır. Yönetim planı tapu sicil memurluğunda mevcuttur dolayısıyla yeni malik tapu kayıtlarının beyanlar hanesinde yer alan yapının kullanım ve yönetim tarzı ile diğer ortakları ile bağlı bulunduğu sözleşmeyi yani yönetim planını görür ve imzalar. Bu yüzden emlak alırken yönetim planlarını incelemekte yarar vardır. Yönetim planında yer alan ortak kurallarda sizin istemediğiniz sınırlamalar ve düzenlemeler olabilir. Siz gayrimenkulü satın alırken bu yönetim planını kabul etmiş sayılacağınız hususu çok önemli, dolayısıyla en önemli tavsiyemiz yönetim planını inceleyip ona göre gayrimenkulü almanız.

Yönetim Planı değiştirilebilir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu esaslarına göre hazırlanan yönetim planının bazı maddelerinin değiştirilmesi her zaman için mümkündür. Ancak bu planın değiştirilmesi bütün kat maliklerinin 4/5 oyu aranmaktadır. Değişiklik için apartman veya site yönetimi genel kurulunda karar alınır. Alınan karar deftere işlenerek tapuda ki yönetim planında gerekli değişikler yapılarak tapu kütüğüne işlenir.  Alınan karar ile plan değişikliği gerçekleşmiş olur ve bütün kat maliklerini bağlayıcı kılar. İtiraz etmek isteyen kat malikleri için yargı yolu açıktır.

Avukat Kadir Kurtuluş

Kaynak : Emlakkulisi.com