Koronavirüs Nedeniyle İşleri Zarar Gören Esnaf ve Sanatkarların Kredi Borçları Ertelendi

Koranavirüs salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince TESKOMB’ne bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaleti ile veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçları ertelendi. 

25.03.2020 tarih ve 2283 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, esnaf ve sanatkarların 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren üç ay süreyle faizsiz olarak ertelendi. 1 Nisan 2020’de yürürlüğe girecek olan karar ile,

1-Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan erteleme süresi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak.

Çalışan sayısında azaltma yapıldığı tespit edildiği takdirde ilgili esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

2-Borçları ertelenen esnaf ve sanatkarlara erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek.

Borçları ertelenen esnaf ve sanatkarların düşük faizli kredi talep etmeleri halinde ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak, düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek.

3-Kararın yayım tarihinden itibaren erteleme süresi sonuna kadar ertelenen krediler için takip işlemi başlatılamayacak. 

Ancak kredi borçlarının ertelenmesi maddi ve şahsi teminatların son bulmasına neden olmayacak, müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin de sorumluluğu sona ermeyecek.

4-Banka’nın gelir kayıpları Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

Bankanın ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, esnaf ve sanatkarlar için banka tarafından esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak. Banka, bu karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/ taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ’na iletecek. Banka’ nın ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarları, her ay Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilen formatta iletmesini müteakiben ilgili ödenekten karşılanacak.

Kararın tam metni için buraya tıklayınız.

Korona Virüs Salgının Hukuki Boyutları, Mevzuatlar ve Güncel Gelişmeler için buraya tıklayınız.

Stj. Av. Kevser TURAN