Kentsel dönüşüme müteahhit kısıtlaması getirilmeli!

6306 sayılı Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun sağladığı avantajlarla beraber başka sektörlerden inşaat sektörüne aşırı şekilde kaymalar başladı.

Bu hızlı artış rekabeti de arttırarak arsa fiyatlarının artmasına,  sektör tecrübesi olmayan firmaların zor durumda kalmasına ve yapılacak projelerin süresinin uzamasına hatta hiç bitmemesine sebep oluyor. Buradaki en büyük sorun ise sermayesi olmadan inşaat yapmak isteyen müteahhit, arsa sahiplerine verdiği cazip tekliflerle kat karşılığı inşaat sözleşmesini imzalatarak bölgede geliştirilebilecek ve bölgenin değerini arttıracak başka projeleri engelliyor.

Arsa arzının az olması, arsa talebin fazla olması sebebiyle arsa fiyatlarının aşırı yüksek değerlere ulaşması sonucunda talebin kat karşılığı inşaat yapma işine kayması kat karşılığı oranlarının da yükselmesine sebep olmaktadır. Arsa sahipleri yerlerini kat karşılığı verirken inşaat firmasını araştırmadan en yüksek teklifi kimin verdiğine bakıyor. Aslında daha düşük teklif veren daha iyi bir inşaat firması arsa sahibine proje sonunda daha çok değer kazandıracaktır. Arsa sahibi teklif veren inşaat firmalarını biraz araştırarak karar vermelidir.

Kentsel dönüşümle kazanılmış olan kira yardımı, kredi faiz desteği, harç muafiyetleri ve kdv avantajlarının yanında bence bir takım kısıtlamalar da getirilmelidir. Kentsel dönüşümün amacı Afet riski altındaki alanların hızlı bir şekilde dönüştürülmesi olduğuna göre kentsel dönüşüme girmiş alanlarda proje geliştirecek olan müteahhitlerin yeterlilikleri gözden geçirilerek lisans verilebilir. İnşaat firmaları kentsel dönüşüme girmiş bir bölgede proje geliştirmeden önce bu bölge için bir başvuru yapmalıdır. Bölgede yapılması düşünülen dönüşüme uygun inşaat firmalarını bölgeye çekebilmek görevi yerel yönetimlere düşüyor. Müteahhitin sermaye gücüne, bankalardaki finansal durumuna ve daha önce yapmış olduğu projelerin süresi ve büyüklüğü incelenerek kentsel dönüşüme girmiş olan o bölge için yeterlilik lisansı verilebilir. Böyle bir durumda her önüne gelen müteahhitim diyerek sözleşme imzalatamayacak, aynı bölgede birbirinden çok farklı kat karşılığı oranları konuşulmayacak ve piyasa dengeye gelecektir. Piyasanın dengeye gelmesi demek projelerin daha hızlı bitmesi bölgenin daha hızlı değişmesi demektir. Piyasadaki satış fiyatlarının oturması demektir.

Avukat Kadir Kurtuluş

Kaynak : Emlakkulisi.com