İnternetten İçerik Kaldırma Dilekçe Örneği

Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlayan internet teknolojisi bir takım avantajları beraberinde getirirken bazı dezavantajları da maalesef getirmişti. Bunlardan biri ise internet üzerinde kişilik haklarınızı ya da kurumsal haklarınızı ihlal eden ve sizleri rahatsız edici içerik, haber ya da görsellerin paylaşımıdır. Böyle bir durumda çoğu insan rahatsızlık hisseder hatta çeşitli psikolojik sağlık sorunları, eğer ticari bir firma ise maddi ve manevi zarar yaşayabilir.

Herhangi bir internet sitesinde ya da sosyal medyada sizin ya da kurumunuzla ilgili rahatsız edici veya yalan bir haber yapıldığında ne yapmak gerekir sorununun cevabını belki de toplum olarak tam anlamıyla bilemiyoruz. Aslında yapmamız gerekenler o kadar da zor değil. İlk olarak yapılması gereken sizleri rahatsız eden içeriğin paylaşımını yapan kişiye ulaşıp kaldırmasını istemenizdir.

Bunun için alan adı sağlayıcısına ulaşmanız yeterli olacaktır. Bu yol eğer işe yaramazsa hukuki süreci başlatmanız sizin yasal hakkınız olarak tanımlanmıştır. Böyle bir durumda sizi 5651 sayılı yasa, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K, TCK, CMK, MK, BK ve sair ilgili mevzuat güvence altına almaktadır. Bu yasaya göre sizler bir dilekçe vererek internetten içeriği kaldırma hakkına sahipsiniz.

Eğer yapılan paylaşımı kendiniz paylaşımı yapan kişi ile irtibata geçerek kaldıramıyorsanız ya da yapılan paylaşım suç teşkil ediyorsa o zaman Sulh Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Bu işlem için mutlaka avukatınıza danışmanızı tavsiye ediyoruz.

Bu dilekçe örneğini indirmek için TIKLAYINIZ.

!!İşlem için mutlaka avukatınıza danışınız!!

…………………………………… NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR İSTEMLİDİR.

TEDBİR İSTEYEN:………………………………………………..

VEKİLİ: Av………………………………………………………….

TALEP KONUSU: 1. Facebook.com/……………………..

  1. twitter.com/……………kullanıcısı
  2. alanadı.com/………………………….

İnternet sayfalarında müvekkil şirket aleyhine yazılan içeriklerin tekzip edilmesi ile söz konusu bölümlere erişimin engellenmesi talebidir.

SUÇ: Yalan haber ve paylaşımlarla hakaret ve marka hakkına tecavüz, haksız rekabet, kişilik haklarından yönelik ağır tecavüz

SUÇ TARİHİ: Öğrenilme tarihi …/…/……

AÇIKLAMALAR:

MÜVEKKİL İLE İLGİLİ BİLGİLER: Bu bölüme mağdur olan kişi ya da kuruluş hakkında bilgi verilebilir. Örneğin bu bölümde müvekkilin mesleği, iş hayatındaki başarılardan bahsedilebilir. Ayrıca eğitim-öğretim hayatındaki başarılarından, sosyal hayattaki yerinden bahsedilebilir. Bunların yanında varsa sağlık problemi gibi konulara değinilebilir.

ŞİKÂYETE KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Müvekkilim ………… adına, henüz bir kısmının kimliğini tespit edemediğimiz kişi veya kişiler; sosyal paylaşım siteleri olan twitter ve facebook üzerinden açtıkları hesaplarda, müvekkil şirketin kalitesiz mal ürettiğini, domuz ve türevlerini kullandığını, bozulmuş ürünleri yeniden işleyerek piyasaya sattığına dair paylaşımlar yapmaktadırlar. Şüphelilerin ve sayın mahkeme tarafından yapılacak inceleme neticesi ortaya çıkacak olan söz konusu paylaşımlarda, müvekkilimin hukuka açıkça aykırı bu işlemler neticesinde, kişilik hakları ağır derecede ihlal edilmiş, ticari piyasada meydana gelen olumsuz progandalarla küçük düşürülmüştür.

TWİTTER HESABI PAYLAŞIMLARI: (Burada yapılan paylaşımlara örnek yazabilirsiniz)

FACEBOOK HESABI PAYLAŞIMLARI: (Burada yapılan paylaşımlara örnek yazabilirsiniz)

İLGİLİ WEB SAYFASI PAYLAŞIMLARI: (Burada yapılan paylaşımlara örnek yazabilirsiniz)

İLGİLİ MEVZUAT: 5651 sayılı yasa, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K, TCK, CMK, MK, BK ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER: Facebook kayıtları, twitter kayıtları, Ticaret sicil kayıtları ve ticari defterler, Marka tescil belgeleri, Keşif , Bilirkişi, Tanık ve sair her türlü delil

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda arz etmiş olduğumuz nedenlerle , soruşturma süresince müvekkil şirket açısından telafisi güç ve imkansız zararlar doğmamasını teminen, öncelikle özür yazısı içeren tekzip metninin yayınlanmasıyla söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi kararı verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur. …/…/20……

Davacı Vekili

Av. …………………….

EKLER:

  1. Şüphelilerin paylaşımına ait deliller
  2. Onanmış Vekâletname