Google Arama Motorundan İçerik Kaldırma

Google arama motoru çalışma prensibi olarak; robotları aracılığıyla internet sisteminde var olan tüm siteleri; metin, görsel ve dosya bazlı olarak tarayarak, bu site haritalarını, tag ve metataglerini ve bazı açıklama/içerikleri indexler (Belirli bir sisteme göre kaydeder) ve aramada bulunmak üzere kendi hafızasında kayıtlı olarak tutar.

Bu bağlamda, her ne kadar 5651 sayılı kanunda tanımı “Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler” olarak yapılan yer sağlayıcı tanımına birebir uymuyor olsa da, muhtemelen kanunda arama motorları için ayrı bir tanım yapılmadığından, gerek yargı kararlarında gerekse resmi yazışmalarda google arama motoru yer sağlayıcı olarak tanımlanmakta ve buna göre işlem görmektedir.

İçerik Kaldırma

Google arama motorunda telif hakkı ihlali:

Google arama motoru, niteliği itibariyle internet sisteminde varolan bütün web sitelerini ve dolayısı ile bunların içeriklerini tarayarak indekslemektedir. Dolayısı ile şayet taranan bu web sitelerinde telif hakkı ihlaline yol açan bir içerik mevcutsa, google arama motoru bu içerikleri de listelemekte ve arama sırasında kullanıcılarına sunmaktadır.

Dünya üzerinde google arama motorunun kullanım oranı dikkate alındığında, Bir içeriğin google arama sonuçlarında görünüyor olması, bazı hallerde bir web sitesinin içerisinde bulunuyor olmasından daha fazla zarara yol açmaktadır. Bu nedenle google arama motorunun telif hakkı ihlaller bakımından uyguladığı kuralların bilinmesi, özellikle önem arz etmektedir.

Google arama motorunun telif hakkı ihlallerinde uyguladığı hukuk:

Google arama motoru, telif hakkı ihlallerinde DMCA (Dijital Milenium Copyright Act.)’ ye göre telif hakkı ihlalinde bulunan web sitelerini arama sonuçlarından çıkarmaktadır. DMCA, Türkçeye Dijital Bin Yıl Telif Hakkı Yasası olarak çevrilmekte olup, internet ortamında telif hakkı ihlallerinin önlenmesi amacıyla çıkarılmış bir telif hakkı yasasıdır.  

Google arama motorunun içerikleri kaldırmakta dayanak olarak aldığı yasa olan DMCA 512/b numaralı maddesi’ “Eğer içeriği internete sunan kişi, telif hakkı sahibinden gerekli izinleri almadan içeriği internet ortamına sunmuşsa, telif hakkı sahibinin servis sağlayıcıya bu kanun kapsamında göndereceği bildirim üzerine servis sağlayıcı içeriği derhal kaldırmak ya da içeriğe erişimi engellemekle yükümlüdür” hükmünü ihtiva etmektedir.  ilgili DMCA telif yasası tam metni http://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512  adresinde de görülebilmektedir.

Avukat Meltem Akkaya