Bddk’dan Koronavirüs Nedeniyle Temerrüde Düşen Kredi Borçlarında Esneklik Kararı

Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pendemi olarak ilan edildi.

Küresel anlamda tehdit oluşturan korona virüsünün ülkemizde de görülmeye başlamasıyla birlikte, kamuda ve sosyal yaşamda hayata geçecek bir dizi önlemler alındı. Bu süreçte birçok işyeri faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Alınan tedbirler bireysel hayatımıza etki ettiği kadar iş ve ticari hayatımıza da etki etmeye devam ediyor.

Virüse ve salgına karşı henüz bir tedavinin bulunamamış olması ve virüsün çok hızlı yayılabilecek nitelikte olması alınan önlemlerin ne kadar süreyle devam edeceğini tahmin etmeyi de güçleştiriyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) da bu belirsiz süreçte vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak ve ekonomik/finansal risklerin azaltılabilmesi amacıyla bazı tedbir kararları aldı.

Alınan kararlar kapsamında, geciken kredi ödemelerinde takip süreleri uzatılarak gecikmelere esneklik tanındı. Buna göre; 31 Aralık 2020 tarihine kadar, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

Uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsayacak.

Tedbirler kapsamında, yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandı. Bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin üçüncü grupta sınıflandırılma şartı kaldırıldı.

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde;

“Ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılan Covid-19 salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü ve 5’inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, bu kurul kararı tarihi itibarıyla birinci ve ikinci grupta izlenen krediler için 31 Aralık 2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanmasına karar verildi.

90 günlük gecikmeye rağmen ikinci grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam olunmasına, anılan yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmamasına, bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurum internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.”

Korona Virüs Salgının Hukuki Boyutları,Mevzuatlar ve Güncel Gelişmeler için buraya tıklayınız.

AV. Figen Şimşek