Eser Sahibinin Manevi Haklarına Tecavüz Suçları


Eser, sahibinin özelliklerini taşıyan, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan fikir ve sanat ürünleridir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, eser sahiplerinin, eserleri üzerindeki […]


1 2 3