Anadolu Adliyesi Dergisi : Copyrobo, Varlığın Kanıtı! Blockchain Teknolojisi Anadolu Adliyesi Dergisinde.

Teknoloji, her alanda olduğu gibi hukuk alanındada çok önemli bir yere sahip. Nitekim UYAP sistemi, e-devlet uygulamaları, ve yan teknolojilerin hukuk sistemimize entegrasyonu ile çok önemli kolaylıklar ve kazanımlar sağlamaktayız. Gelişen teknoloji ile beraber bu kazanımlar gün geçtikçe artmaktadır. Bu teknolojilerden  biride iki Türk girişimci kardeşin, Hasan Kurtuluş ve Avukat Kadir Kurtuluş’un 25 kişilik ekipleriyle birlikte üç yıl süren çalışma sonucunda tüm dünyada uygulanmaya ve kullanılmaya başladı. Haberin detayını aşağıda bulunan derginin dijital kopyasından okuyabilirsiniz.

Haber Metni :

Copyrobo, Varlığın Kanıtı!

Teknoloji, her alanda olduğu gibi hukuk alanında da çok önemli bir yere sahip. Nitekim UYAP sistemi, e-devlet uygulamaları ve yan teknolojilerin hukuk sistemimize entegrasyonu ile çok önemli kolaylıklar ve kazanımlar sağlamaktayız.

Gelişen teknolojiler ile beraber bu kazanımlar gün geçtikçe artmaktadır.Bu teknolojilerden birisi de iki Türk girişimci kardeş; Hasan Kurtuluş ve Avukat Kadir Kurtuluş’un yatırımları ve 25 kişilik ekipleri ile üç yıl süren çalışması sonucunda tüm dünyada uygulanmaya ve kullanılmaya başladı. Proje dünya çapında önemli ödüller aldı. Geliştirilen teknoloji; Nitelikli Zaman Damgası ve Bitcoin Blockchain/Etherium Blockchain teknolojisi ile nitelikli delil üreterek, bu deliller öncelikle telif hakları olmak üzere ihbar, olay yeri tespiti, terörle mücadele, istihbarat trafik ihlalleri, sosyal medya ihlalleri,  raporlama, e-devlet uygulamaları, gayrimenkul, sağlık kayıtlarının tutulması, güvenlik, enerji piyasası raporlamaları ve daha birçok alanda tüm dünyada geçerli olacak şekilde kullanılabilecek.

Copyrobo ile cep telefonunuzdan ya da web sitesinden tek tuşa basarak birkaç saniye içinde notere gitmeye gerek kalmaksızın; eser, fikir, belge, fotoğraf, sözleşme, senaryo, beste, tasarım, ses kaydı gibi çalışmanızın tüm haklarının size ait olduğunu, gün, saat ve tarih olarak ne zaman yapıldığını tüm dünyada kanıtlayan belgeye sahip olursunuz. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre; Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar (Kamu Sertifikasyon Merkezi gibi) nezdinde; yapacağınız işlemler tüm resmi kurumlar ve Mahkemeler nezdinde notere eş değer delil elde etmenize olanak sağlar.

Copyrobo Nedir?

Copyrobo, Bitcoin/Etherium Blockchain teknolojisi ve Nitelikli Zaman Damgası kullanılarak fikri hakların, mobil telefonlardan ve tek tıkla, dünya çapında korunmasını amaçlayarak başlayan bir projedir. Şimdilerde ise istihbarattan güvenliğe, kolluk olay yeri incelemelerinden hukuki tespitlere, terörle mücadeleden mobil ihbar sistemlerine kadar birçok alanda kullanılabilecek bir teknoloji olmaya aday.

Sisteme giriş de pratik. Uygulamayı telefonunuza indirip isim, soy isim ve e-posta bilginizle üye olmanızın ardından artık kullanabilirsiniz. Bu noktadan sonra telif hizmeti almak istediğiniz ülke ya da bölgeleri seçip, kanıtlamak istediğiniz belgenizi ya da eserinizi sisteme yüklemeniz gerek. Ardından, delilinizin gönderilmesini istediğiniz yeri belirleyip ‘Başla’ tuşuna bastığınız anda 60 saniyeden daha kısa süre içerisinde eserinize ait deliliniz size gönderiliyor.

Türk Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 295/A maddesine göre ; “Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar.”

Ayrıca; HMK 205/2 ve 205/3 maddelerine göre, “Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir.” denilmektedir.

Dolayısıyla Nitelikli Elektronik Sertifika sağlayıcılarla entegre işlem yapan “Copyrobo” ile yapacağınız zaman damgalama işlemi mahkemeler nezdinde noterin veya Telif Hakları genel müdürlüğünün varlığın tespitine ilişkin tüm işlemlerine eş değer delil elde etmenize olanak sağlıyor.

Copyrobo; Bitcoin Blockchain, Etherium Blockchain ve IBM Blockchain ‘lerinde de zaman damgalama işlemi yapmaktadır. Türkiye’de bilirkişi incelemesinde delil olarak kabul edilebileceğini düşündüğümüz Bitcoin Blockchain ve diğer Coin ve Altcoinler ile ilgili mevzuatımızda henüz bir çalışma yapılmamıştır.

AB mahkemelerinde de geçerli Uluslararası Kanıt

Copyrobo projesinde tüm dünyada telif hizmetini verecek delili oluşturabilmek için birçok Avrupa ülkesi elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarıyla anlaşma yapılmıştır. 1 Temmuz 2016 ‘da yürürlüğe giren AB Dijital Tek Pazar ile ilgili eIDAS yasaları ile uyumlu zaman damgalama işlemi yapabiliyor. (Anlaşma yapılan ülkeler: Almanya-Exceet, Estonya- SK, İspanya-Tractis , Fransa – Universign, Slovakya-Disig). Buna göre Türkiye’de Copyrobo aracılığıyla telif hizmeti aldığınız belge tüm AB mahkemelerinde kesin delil olarak geçerli olabiliyor. Bu sayede ve AB’ye girmeden, sadece AB üyelerinin yararlanabildiği dijital tek pazarın bir ksım faydalarını sağlamış, eserinizi tüm Avrupa mahkemelerinde geçerli olacak şekilde tek tıkla korumuş olacaksınız.

Değiştirilebilir iletişim bilgileri, telif hakkı sahibini ulaşılabilir kılarken bu sayede bilgi bir değer halini alarak eser sahibinin eserini satarak gelir elde etmesine olanak tanıyor. Geliştirilen doğrulama yazılımı sayesinde aldığınız telif hizmetinin geçerliliğini dilediğiniz zaman sorgulayabilecek ve tüm dünyada mahkemelerde delil olarak kullanabileceksiniz.

Geliştirilen Bitcoin Blockchain, Etherium Blockchain, IBM Blockchain Zaman Damgalama Teknolojisi ile Amerika, İngiltere, Avustralya gibi Anglo-Sakson ülkelerde ve hukuk sistemlerinde geçerli delil Copyrobo tarafından üretilebilmektedir.

Zaman Damgası Nedir?

Zaman Damgası, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3. maddesinde “Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt,” olarak tanımlanmaktadır.

Zaman damgasının tescil hükmü yoktur vefakat tespit için verinin bütünlüğünün ve belirli bir tarihteki varlığının kanıtı için kullanılabilir. Eser mahiyetinde olsun veya olmasın, belgelerinizin elektronik ortamda damgalandığı zamanı ve o tarihten itibaren üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını ispatlar.

Bir sözleşmenin imzalandığı, paranın transfer edildiği, başvurunun yapıldığı vs. tarih ve saati kanıtlama ihtiyacı günümüz e-ticaret, e-devlet uygulamaları için hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte yeni bir çizim, tasarım, fotoğraf, düşünce, araştırma, formül, algoritma, kitap gibi fikri ve mülki kullanım hakkı elde edilmek istenen her türlü elektronik veri için zaman damgası alınabilir.

Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir, işlemin varlığını kanıtlar ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Elektronik ortamdaki işlemlerin belgelendirilmesi ve hukuki altyapısını sağlamak içinde, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile beraber Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS) yetkilendirilmiştir.

ESHS’ler aracılığı ile bilgisayar ortamındaki elektronik belge, doküman, fotoğraf, ses, video vb formattaki verilerinizi Zaman Damgalayarak, yasa ile korunan delil niteliğinde bir veri elde etmiş olursunuz.

Blockchain (Blok Zinciri) Teknolojisi Nedir?

Blockchain esasında dağınık bir veri tabanının birbirine bağlı ve farklı noktalarda kaydedilmesi ile güvenliği sağlanan bir veri tabanıdır. Gerçek anlamda eşler arası (peer-to-peer), işlemleri doğrulamak ve sonuçlandırmak için devlet otoritesi ya da banka gibi büyük kurumsal yapılara ve aracılara ihtiyacın olmadığı bir sistemdir.

Bu dağıtık veritabanındaki her bir kayıt, aslında birçok kayıttan oluşan bir blok içerisinde paketlenir ve daha sonra bu bloklar zaman damgalanarak geçmiş blokların üzerine hash fonksiyonu ile bağlanır. Bu yüzden son eklenen bloklar hem kendinden önce gelen blokların geçerliliğini artırır hem de kendinden sonra gelecek bloklar için bir bağlanma noktası olmaya aday olurlar. Bu yüzden bu dağıtık veritabanı uygulaması, blok zinciri (blockchain) olarak adlandırılmıştır.

Blockchain (Blok Zinciri) En basit tabiriyle, bir otoriteye bağımlı olmadan para transferinden, gayrimenkul devrine, eser satışından seçimlerde oy kullanımı ve daha birçok alanda yasal, geçerli ve kesin bir kabul sisteminin oluşmasını sağlayacak bir teknolojidir. Uluslararası alanda çok önemli otoritelerce en az internet kadar ve hatta internetten daha önemli bir buluş olarak kabul edilen bu teknolojilerin ülkemize hızla kazandırılması, ülkemiz 2023 ve ileri hedefleri için önemli kilometre taşı olabilir.

Şu an dünyanın bir çok ülkesi Blockchain araştırmalarını ve kullanımlarını yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. İngiltere; para transferleri, dolandırıcılık ve sağlık alanında, Amerika Birleşik Devletleri, E-devlet, sağlık, para transferi, gayrimenkul transferi, oylama gibi bir çok alanlarda, Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) 2020 yılına kadar tüm işlemlerinde Blockchain teknolojisine girmeyi hedeflemektedir. Keza bu listeyi, Almanya, Fransa, Avusturya, Estonya, Çin, Hindistan, Kanada, Avustralya ve daha bir çok ülke ile devam ettirebiliriz.

Fikri Haklar Alanında Devrim

Copyrobo, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları ve Blockchain teknolojilerini kullanarak dünyada yaratılan tüm eserlerin doğumundan itibaren tüm hayat döngüsünü başka bir dille eserin kaydını, korunmasını, satışını ya da devrini kontrol edebilecek bir teknoloji olarak ortaya çıkmıştır. Özel işlemci motorları ile 60 saniyeden daha kısa sürede bir ya da birden fazla bölgede elektronik damgalama işlemi yapabilmekte ve telif haklarının korunmasında çok önemli bir kolaylık sağlamaktadır.

Esasında ülkemizde ve dünyada eserlerin aidiyetinin ispatı için yapılabilecekler sınırlı. Noter onayı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü isteğe bağlı tescil ya da en eski yöntem olan kapalı bir zarfta iadeli taahhütlü kendine posta gönderimi. Bu işlemlerin hepsi esasında zamanın ve varlığın kanıtı için yapılmaktadır çünkü telif koruması alenileşme ve zaman ispatı ile başlar.  Yukarıda yazılı kurumlar nezdinde yapılan bu işlemler Türkiye’de geçerlidir fakat yurt dışında geçerlilikleri tartışmalıdır. Copyrobo ile dünya çapında ve saniyeler için yapılan aidiyet bilgisi içerir şekilde zaman damgalama ile öncelikle çok hızlı ve ücretsiz olarak telif haklarınızı korumuş olursunuz. En önemli ayrıntılardan bir tanesi de Copyrobo dünya çapında geçerlidir. Almanya-Exceet, Estonya- SK, İspanya-Tractis , Fransa – Universign, Slovakya-Disig gibi uluslararası anlaşmaları sayesinde , gerçekleştirilen telif işlemi tüm dünyada geçerli bir hal almaktadır. Şöyle de söyleyebiliriz, Burada yapılan noter, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ya da iadeli taahhütlü gönderim, Avrupa ve diğer kıtalarda geçerli değil ve en iyi ihtimalle tanınmaya muhtaçken, Copyrobo ile yaptığınız işlem direk o ülke Elektronik Sertifika Hizmet sağlayıcılarından onaylandığı için uluslararası geçerliliği haizdir.

Dünya’ya bir Türk girişimi olarak sunduğu en önemli hizmetlerden birisi de, Amerikan Telif Hakları Ofisi ya da dünyanın herhangi diğer telif hakları ofislerinin yaptığı işlemler lokal olarak kabul edilmekteyken, Copyrobo ile yapılan işlemler Tüm dünyada geçerlidir. Bu sebeple 2020 yılına kadar tüm işlemlerinde Blockchain teknolojisine girmeyi hedefleyen Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Copyrobo ile işbirliği ile telif hakları konusunda Copyrobo altyapısını kullanmak üzere görüşmelerini sürdürmektedir.

Her eser patent alamaz ve korunmaz ama bu durum içerisinde barındırdığı telif hakkının korunmaya değer olmadığını göstermez. Dolayısıyla patent başvurusu öncesinde ya da araştırma sürecinde oluşan tüm verilerin korunmaya alınması çok önemlidir. Zira her aşamada oluşturulan yenilik ve çalışmalar ayrı ayrı telif hakkı konusudur ve patent başvuru olsun ya da olmasın korunmaya alınmalıdır. Geliştirilen teknoloji ile koruma daha fikir aşamasında başlayacak ve patent aşamasına kadar güvenle ilerlenebilecektir. Keza, endüstriyel tasarım veya faydalı model başvurularından önce de bu yöntemle koruma sağlamak, aynı yukarıda belirtilen patent işlemlerinde olduğu gibi hukuki koruma sağlayacaktır.

”Daha çok Paylaşım daha çok Gelişim” yaklaşımı ile makro ve mikro ekonomik verimliliğin arttırılması hedeflemektedir.

Paylaşımı yapılmayan veya ertelenen her proje, tasarım, senaryo, yazılım vb. çalışmaların ekonomiye bir zaman maliyeti vardır. Bu zaman maliyeti proje sahibinin ertelediği kararlar ve neticesinde ertelenen yeni yatırım ve gelişimlerdir. Çünkü paylaşımı yapan kişi veya kurum, eleştirilere göre sahip olduğu projenin potansiyelini görerek ileriye yönelik kararlarını erkenden verebilir. Başarılı olmasını ümit ederek kafamızda tutuğumuz, beklettiğimiz her proje, yeni projelerin başlangıcını zorlaştıran bir engeldir. Paylaşarak projenin kötü olduğunu görürüz ve yönümüzü değiştiririz, Paylaşarak eksiklerimizi görür ve düzeltmeye başlarız, Paylaşarak talebe göre daha fazla yatırım ve geliştirme yaparız. Bu hem bir ülke ekonomisi için hem de bir Kobi için aynı önemdedir. Paylaşmak için güvende olmak şarttır bu nedenle zengin-fakir her kesimce saniyeler içinde  hukuki güvenliğe kavuşmak ve paylaşmak gelişimin önünü açacaktır. Fikirler, projeler beynimizde hapiste değil paylaştıkça ilerleyen bir yolda olabilecektir.

Dijital belgelerin saniyeler içinde yer değiştirdiği, paylaşılabildiği bir ortamda, saniyeler için koruma sağlayabilmek, güvenlik önlemleri nedeniyle harcadığımız zamanı azaltarak,  beklettiğimiz çalışmaların paylaşımını hızlandıracaktır. Copyrobo mobil uygulaması ile tasarımının fotoğrafını çekerek saniyeler içerisinde istediği yasal ispatı elde edebilir. Özellikle tasarımın, senaryonun veya projenin sürekli değiştiği geliştiği çalışmalarda, yasal ispatı mobil teknoloji ile yaparak; paylaşımın ve dolayısıyla zaman ve maliyet tasarrufunun arttırılması sağlanabilir.

Yatırım, İstihdam ve GSMH’ya Etkisi

Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksine göre 2015 yılında Türkiye 129 ülke içinde 58. sıradadır. Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) 2011 tarihli raporuna göre Fikri Haklar endeksindeki 1 puanlık artış ya da Patent Endeksindeki %10’luk bir artış Türkiye’nin dış yatırım stokunda %16 ‘lık artış yaratıyor. Bu rapora göre en gerçekçi senaryo da %6.5’lık ihracat artışı, GSMH’nın %1.5 ‘i oranında artış ve 28850 kişiye yeni istihdam sağlanması öngörülmektedir. Uluslararası Ticaret Örgütünün raporlarında da aynı verilere ve Fikri Hakların iyileştirilmesiyle ülkenin sağlayacağı katma değer gösterilmiştir.

Dünyadaki şirketlere baktığımızda; gayrimaddi duran varlıkların duran varlıklara oranı bazı ülkelerde %80’lerde iken Türkiye’de ise bunun tam tersidir. Copyrobo teknolojisi ile amaçlanan; bilginin ticarileştirilebilmesi ve ülkemizde de gayrimaddi duran varlıkların şirketlerin esasına teşkil edebilecek seviyeye getirilmesidir. Türk insanı ürettiği eseri koruyacak ve bilgiyi ticarileştirerek satılabilir bir meta haline getirecek. Bunun anlamı tüm Türkiye artık nitelikli iş ve katma değeri yüksek ürünlerin direkt satıcısı olabilecektir.

Ayrıca; Copyrobo’nun üniversitelerde, teknoparklarda ve özel Ar-ge merkezlerinde yayılması ile birlikte;

  1. Hukuken korunan bilgi herkes tarafından özgürce paylaşabilir. Kısacası bilgi kabından çıkıp ve değerli ya da değersiz olduğu görülebilir. Bu sayede gelişim başlayabilir.
  2. İnsanlar eserinin ve fikrinin korunmaya değer olduğunu ve bunun ticari bir getirisinin olduğunu görebilir.
  3. Türkiye’nin 2015’de 129 ülkede 58. sırada olduğu Fikri Haklar endeksinde ilerleme olabilir.
  4. Birbirini tanımayan veya güven eksikliği nedeni ile yeterli düzeyde paylaşımda bulunamayan öğrenciler, gece yarısı kütüphanede haklarını ücretsiz koruyarak, çekinmeden paylaşımlarını gerçekleştirebilirler.

En Önemli Kullanım Alanları Nerelerdir?

Oluşturulan bu teknolojinin kullanım alanının genişletilmesi ile Keşif, bilirkişi tespiti,kolluk kuvvetlerinin  olay yeri tespitleri, operasyonlar sonrası tespitleri, olaya ilk müdahale eden devriye tespitleri, adli tıp tespitleri, delil tespiti gibi alanlarda kullanımı için kolluk kuvvetlerinin yaptığı işlemlerde oluşturulacak deliller ile güvence altında olması sağlanabilir.

Sistemin altyapısından faydalanılarak suç ve trafik ihbarlarına yönelik yeni sistemler geliştirdiklerini ve bunu ilgili kurumlara sunduklarını belirten Av. Kadir Kurtuluş; “Whatsapp adlı uygulama ve EGM Online İhbar Hattı, trafik cezaları gönderiminde kullanılmıştır, fakat hukuki geçerliliği olan bir delil üretilememesinden ve kullanım zorluğundan dolayı verimli olamamıştır. Türkiye ve diğer ülke kamu otoritelerine sunmak üzere sistem altyapısını kullanarak hazırladığımız yeni projelerimizde vatandaşın aldığı görüntüler; mahkemelerde geçerli, gün-tarih belirli, noter tespitine eşdeğer yasal delil haline getirilerek otomatik olarak Güvenlik Birimlerine aktarılabilir ve trafik cezaları tahakkuk ettirilerek hem trafik ihlalleri azalabilir hem de kamuya milyarlarca lira ek kaynak sağlanabilir.

Asayiş olaylarının ihbarına yönelik telefon hatları 140 Alo Terör İhbar Hattı, 155 Alo Polis İhbar Hattı, 156 Alo Jandarma İhbar Hatları haricinde, nitelikli ihbar ulaştırılması ve delil elde edilmesi konularında yeni teknolojiden faydalanılabilir. Vatandaşın, kolluk personelinin, haber elemanının ya da diğer personel ya da kişilerin, cep telefonundan, içinde delil niteliğini haiz, nitelikli elektronik imza ile  imzalanmış, konum bilgilerini içeren, sesli video ya da fotoğrafı bir kaç saniye içinde güvenlik birimlerine iletebildiği ve bu sayede kamu güvenliğinin tesisinde vatandaşa kolluk gibi etkin rol verilmesini sağlayan çevrimiçi ve mobil uygulama çalışmaları geliştirilen teknoloji ile mümkündür. Türkiye ve diğer ülke kamu otoritelerine sunmak üzere için sistem altyapısını kullanarak hazırladığımız yeni projelerimizde bu yönde çalışmalarımızı ve geliştirmelerimizi tamamladık.” dedi.

Programın devlet ile entegre edilmesi halinde, teröristlerin dünyanın her yerinden ihbarı ve yakalanmaları için kişilerin gönderdiği nitelikli ihbarın (videolu,koordinatlı delil) faydalı görülmesi halinde ikramiye almasına esas alınabilir. Bu sayede tüm dünyadan, anlık lokasyon bilgisi ve görüntülerle beraber teröristlere ilişkin çok kolay ve veriyi göndereni riske atmayacak kesin veri elde edilmiş olunabilir.

Diğer Muhtemel Kullanım Alanları:

– Özellikle tek taraflı kanıt gibi iddialarda bulunan Avrupa ülkeleri kendi otoritelerince onaylanmış ve varlığı ispatlanmış deliller sayesinde bu delilleri yok ya da geçersiz sayamayacak. Bu sayede, adli makamlarımızca oluşturulmuş belgelerin özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde geçersizliği iddiaları bertaraf edilebilir.

– Zaman damgalama işleminin yabancı ülke Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları nezdinde yapılması ile tüm dünyada geçerli delil ya da belge oluşturulabilir.

– Sisteme entegre edilebilecek yüz tanıma sistemleri ile kişi, lokasyon ve zaman kanıtlanabilir bu sayede yerindelik denetimi sağlanabilir. Bu yenilikler özellikle adli kontrol, denetimli serbestlik gibi müesseseler için imza atma zorunluluğu yerine kullanılabilir.

– Zaman damgalı ve koordinatla talimat verme dolayısıyla UYAP gibi sistemlere karşı oluşabilecek saldırılarda yeni bir güvenlik katmanı oluşturulabilir.

– Yakın gelecekte gayrimenkule ipotek ve haciz şerh edilmesinden tutun da gayrimenkullerin devrine kadar tüm işlemler Blockchain teknolojisiyle anlık ve herhangi bir otoriteye başvuru yapmaksızın yapılması öngörülmektedir. Bu sayede gayrimenkul devirleri cep telefonunuzdan anlık gerçekleştirilebileceği gibi para transferi, satış sözleşmeleri, şerh ve beyanlarda bu teknoloji ile kayıt altına alınabilir. Zira oluşturulan blok zincirleri işlemin kanıtı olmaya yeterlidir. Amerika Birleşik Devletleri Chicago Eyaleti’nde bu yönde pilot çalışmalar başlatılmıştır.

– Tüm sözleşme ve hukuki işlemlerin doğumundan bitişine kadarki yaşam döngüsü bu sayede görülebilecek ve kontrol edilebilecek.

– Adli tabipliklerde gelen hastanın mevcut yaralarının tespiti ve daha sonrasında tabipler aleyhine yöneltilebilecek yersiz ve haksız suçlamaların bertaraf edilmesi sağlanabilir,

Sonuç olarak Blockchain teknolojisini bir benzetme ile açıklamak gerekirse; Bir defter düşünün bu deftere herkes açıklamalı olarak bir kayıt girebiliyor ve bu kayıt herkesçe bir daha değiştirilememeksiniz onaylanıyor. Daha sonra ilgili kişiye diğer ilgili kişi tarafından verilen bir kod ile bu kaydın zamanını ve içeriğini işlemin ve belgenin varlığından şüphe etmeksizin görebiliyor ve yeni işlem ekleyebiliyor. Kısacası bu teknoloji ile tüm özel kurum ve devletlerin, bankaların, hastanelerin işlemleri; varlığın kanıtı için bulunan kurum görevlileri olmaksızın sadece hizmetleri tüketen kişilerce, oluşturuluyor, değiştiriliyor ve sonlandırılabiliyor. Ve bu işlemlerin kurumlarca sadece denetlenmesi söz konusu olabiliyor. Hukuk ve bir çok alanda dünyayı değiştirebilecek bu teknolojilerin erken dönemde ülkemizde kullanılmasının ülkemiz hedeflerine ulaşmasında doğru birer araç olacağını hep birlikte göreceğimizi ümit ediyoruz.