Telif Hakları

Eser üzerinde mutlak ve herkese karşı ileri sürülebilen Telif haklarının, niteliği gereği herhangi bir şekilde tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak bu noktada, eser sahipliğinin ispatı, eser üzerindeki hakların korunması, bu hakların ihlali konusunda hukuki aksiyon alınması ve zararın tazmini gibi konularda, özellikle 5846 sayılı FSEK kapsamında müvekkillerimize azami ölçüde hukuki destek sağlamaktayız.

Telif hakları bakımından müvekkillerimize, Türkiye’de ve dünyada, mali ve manevi hakların korunması, bu hakların ihlalinin önlenmesi, ihlalin giderilmesi, zararın tazmini, Telif hakları bakımından  her türlü lisans anlaşmalarının düzenlenmesi, eser sözleşmeleri, film yapım, reklam ve oyunculuk sözleşmeleri ve söz konusu hakların ihlali gibi uyuşmazlıkların çözümünde altyapımız ve deneyimimizle müvekkillerimize azami destek vermekteyiz.