Aysu Demir

Avukat Aysu DEMİR İstanbul Barosu üyesidir. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Lisans eğitimini sürdürürken Istanbul Law School International Law Society (ILSA) bünyesindeki Bilişim Hukuku Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonunda aktif olarak görev almış olmasının yanı sıra Anayasa Mahkemesi Yaz Stajı programına dahil olmuştur.

Kurtuluş & Partners Law Firm bünyesinde avukat olarak görevini sürdürmekte olan Aysu DEMİR, özellikle bilişim hukuku, fikri mülkiyet hukuku, ceza hukuku ve sözleşmeler hukuku üzerine çalışmaktadır. Başta lisans, müzik ve film olmak üzere Türkçe ve İngilizce çeşitli hizmet ve eser yapım/dağıtım sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi, fikri haklardan doğan ihtilafların çözümü konusunda iş ve dava takibi, şirketler ve bireylere fikri hakların korunması ve yasal süreçlerin takibi hususunda danışmanlık ve hukuki destek sağlamaktadır.

Aysu DEMİR aynı zamanda Fikri Mülkiyet ve bilişim hukuku başta olmak üzere insan hakları hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku alanlarında birçok seminer ve eğitime katılmıştır.